Glassfabriken

Spelet Glassfabriken handlar om  hur man styr och kontrollerar en verksamhet  med ekonomiska beslut och ekonomisk uppföljning. Det ökar förståelsen för företagets ekonomiska mål genom att alla får en gemensam affärsekonomisk grundsyn. Alla får insikten hur de själva är med och påverkar resultatet i sitt eget arbete. Kunskapen om affärsekonomi  skapar delaktighet  i de ekonomiska  villkoren  för verksamheten. Det skapar förståelse för strategier och beslut inte minst när förändringar ska genomföras. Glassfabriken finns även på engelska