Vårt arbetssätt och våra partners

Du väljer själv hur du vill använda våra spel. Antingen köper du spel med handledning eller så använder du en av våra partner. Vi samarbetar med ett antal partners som är uybildade av oss. De arbetar alla på olika sätt men har det gemensamt att de i sina uppdrag använder våra spel.

Vill du bli en av våra partner? 
Vår vision är att du som partner integrerar våra spel i din verksamhet. Vi kan hjälpa dig att skapa egna koncept där våra spel ingår som ett moment.

Formen för samarbete väljer du själv.Vi kan leda seminarier som underleverantör till dig. Eller också kan du genomföra seminariet själv eller med egna konsulter. Då utbildar vi dig eller dina konsulter på spelen.

Hör gärna av dig till mig så kan vi tala om den samarbetsform som passar dig bäst