Lättare att lära om man börjar med ett spel

Affärsspel / företagsspel ger medarbetarna ökad insikt och förståelse för de ekonomiska förutsättningarna i verksamheten.

Fysiska spel som blandar teori och praktik

Affärsspel och företagsspel skapar team, ger helhetssyn och insikter i grundläggande samband. Fortfarande efter trettio år är vi helt vissa om att våra spel är en helt överlägsen  att lära ut de grundläggande ekonomiska sambanden. Arbetsredskapen är spelhäftet, tärningen, miniräknaren och pennan – pedagogiskt, stimulerande och enkelt. 

Vi erbjuder dessa affärsspel och företagsspel