Lättare att lära om man börjar med ett spel

Affärsspel/företagsspel ger medarbetarna ökad insikt och
förståelse för de ekonomiska förutsättningarna i verksamheten

Spel engagerar

Affärsspel/företagsspel är vår specialitet.
Spelen skapar team, tränar, ger helhetssyn och insikter i grundläggande ekonomiska samband. 
Arbetsredskapen är spelhäftet, tärningen, miniräknaren och pennan – pedagogiskt stimulerande och enkelt. 
Nedan kort om våra spel, och tankarna bakom vår filosofi att lära ut genom att spela och vår spelpedagogik

Ganz neue! 
Eiskremfabrik
Unternehmensplanspiele für Angestellte

Das Geschäftsspiel
schafftein Verständnis
für die finanziellen
Bedingungen des
Unternehmens
und die Beteiligung
an der Entwicklung der Rentabilität.
Bitte lesen Sie

 

Glassfabriken –
Företagsekonomi för medarbetare

Helt omarbetad och utvidgad.
Företagsspelet skapar
förståelse för företagets
ekonomiska villkor och
delaktighet i att
utveckla lönsamheten.
Läs mer …

 

 

Glasscompagniet – Affärsekonomi för chefer

Affärsspelet ger liv
och sammanhang åt
lönsamhet, likviditet,
nyckeltal, resultat-
och balansräkningar
Viktiga
kunskaper för
chefer
Läs mer …

 

Tänk LEAN spelet 

För kunskaps- och tjänsteföretag. Företagsspelet för att få med hela personalen i företagets leanarbetet.
Läs mer..

 

 

 

 

Affärsekonomi– Kalkyler och analyser

I våra företagsspel och affärsspel gäller
det att att driva spelföretaget framgångsrikt.
Bästa vinst vinner.
Efter varje spelomgång analyser
och kalkyler  i resonemang om
varför det gått som det gått.

 

Effektivitetsspelet

Företagsspelet där deltagarna benar ut
arbetssituationer, hittar tidstjuvar och utvecklar arbetsprocessen.
Läs mer…

 

 

 

 

Spelpedagogik

  • Aktivitetsbaserat lärande
  • Gruppdynamik där alla är med
  • Flera sinnen samverkar
  • Överlägset effektivt
    Läs mer…

 

 

Butiksspelet

Företagsspelet om butikssälj –  att ha rätt kompetens och bemanning för att ge kunderna bästa service i butiken.

 

 

 

Läs mer …

 

Kick Off eller Konferens

Ett företagsspel kan användas som ett kul, avvikande, engagerande, teambildande inslag till Kick Offer eller en konferens.
Läs mer …

 

.

 Ice Cream Company –

The business game

Understanding of
results and balance
sheet
and how key
figures
are used to
do better
business
Read more …

 

 

Exempel på verksamheter där våra spel använts…

Våra affärsspel används för att utveckla medarbetare och verksamheten inom nästan alla branscher och offentlig sektor.
Läs mer om olika spännande exempel

 

Ice cream factory – Business economics for employees

The business game
creates an under-
standing of the
company’s financial
conditions and
participation in
developing profitability.

Read more …