Butiksspelet

Ett företagsspel som handlar om att planera säljarbetet och ha rätt kompetens och bemanning för att ge kunderna bästa service när de besöker butiken. Spelet är inriktat på dem som arbetar i butik. Det ska stärka affärstänkande i det egna säljarbetet och ge insikten om hur säljinsatser samverkar med marknadsföring och andra insatser.

Så här fungerar spelet

Deltagarna bildar grupper på 3-4 personer, som ska driva butiken. Grupperna beslutar om hur butiksarbetet kan organiseras och verksamheten utvecklas. Det gäller att ha rätt bemanning med rätt kompetenser för de kunder som kommer. Arbetstiden kan vara en känslig fråga när det gäller det egna arbetet. Men i spelets form blir det en spännande och engagerande tävling. Mentala spärrar bryts, nya tankar, idéer och insikter väcks i spellagets diskussioner.
Spelet startar processen, ger nya infallsvinklar, erfarenheter och insikter som ger effekt när deltagarna kartlägger sitt eget arbete.

Andra steget är det egna arbetet

Efter spelet får gruppen att skärskåda och fundera över sitt eget arbete i ljuset av de nya idéerna, infallsvinklarna och erfarenheterna från spelet. Denna metod föder en rad förslag om hur arbetet kan utvecklas och effektiviseras. Det är förankrat redan från början eftersom medarbetarna själva tagit fram förslagen.

Butiksspelet finns i två versioner

Planering av butiksarbetet och kompetensutveckling är centralt i spelet. Spelet speglar verksamheter med flera olika kompetensområden i butiken. Detta företagsspel finns i två versioner


– Byggmarknad

 

 

– Matmarknad

Matmarknad

Låna ett spel för påseende

Ring 0733 34 30 28 till Ulric Müllern-Aspegren eller maila till Ulric Müllern-Aspegren om du vill få hem ett spel gratis för påseende.

Målgrupper

Medarbetare i butiken. Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Tidsåtgång

Ett spelseminarium med Butiksspelet tar 3-4 timmar. Därtill kommer arbete med den egna verksamheten.

Företagsspel för andra butiker

För andra butiker rekommenderar vi Glassfabriken som hansdlar om generell affärsekonommi med prissättning., marknadsföreing, resultatrapporter och affärskalkylering m.m.

 

Spela i egen regi eller anlita konsult

Välj mellan att driva spelet i egen regi eller att anlita en konsult som seminarieledare. Vi har kunniga konsulter vi kan rekommendera.

 

Läs mer om spelpedagogiken bakom spelen