Spelet Glasscompagniet
Ger liv åt nyckeltal, resultat och balans

Spelet ger liv och sammanhang åt lönsamhet, likviditet och andra nyckeltal. Affärsspelet engagerar, ger kunskaper och erfarenheter om hur affärsekonomin blir ett hjälpmedel för att styra och utveckla en verksamhet.
Glasscompagniet är suveränt för chefer och nyckelpersoner som inte är ekonomer. Spelet ger de ekonomiska insikter och kunskaper de behöver för att utvecklas i sitt arbete.
Glasscompagniet finns även på engelska. Läs mer via länken.

 

Uppgiften är att utveckla företaget Glasscompagniet

Deltagarna bildar ledningsgrupper på 3-4 personer. Grupperna tävlar mot varandra. Bästa vinst vinner. Här får de ta ställning till en rad affärsbeslut, alltifrån marknadsföring, prissättning och reklamsatsningar till beslut om investeringar och finansiering.

 

 Så här fungerar spelet

 

Alla har sitt eget spelhäfte som samtidig är ett arbetshäfte. Alla ska också beräkna marginaler, göra Pay Back och lönsamhetskalkyler, beräkna soliditet, likviditet och kassaflöde mm.
Det är så man handgripligen lär sig att tolka resultatrapporter, nyckeltal, resultat- och balansräkning samt affärskalkylering.

Efter spelet – det egna företaget

Efter spelet tas den egna årsredovisningen och företagets ekonomirapporter fram. Kunskaperna och erfarenheterna från spelet förankras i den egna verksamheten. Deltagarna lär sig att arbeta med företagets ekonomiska rapporter, analyser och nyckeltal.

 

Tips:
Du som jobbar hemma kan spela själv eller tillsammans med kollegorna

Paketet innehåller spelhäftet Glasscompagniet med handledning och tärningar. Om ni är flera har ni varsitt paket och spelar var och en  och utbyter resultaten via Teames eller Zoom t.ex.
Dessutom följer  “Affärsekonomi för Chefer”med . Här finns förklaringar och fördjupningar i anslutning till spelet. Affärskalkyler som Pay Back, lönsamhetskalkyler och resultatkalkyler för analyser av resultatrapporter. Mycket mer om hur man kan använda affärsekonomin för att utveckla, analysera och styra verksamheter. 
Pris för detta paket 695 kr exkl.moms

Pris 750 för spelet Glasscompagniet

Alla har sitt eget spelhäfte som samtidig är ett arbetshäfte med ekonomiska samband, kalkyler och beräkningar.
Priset är 750 kr exkl. moms per spelhäfte och deltagare.

… eller låna ett spel för påseende

Ring 0733 34 30 28 till Ulric Müllern-Aspegren eller maila till Ulric Müllern-Aspegren om du vill få hem ett spel gratis för påseende.

Målgrupper

Chefer och speciella medarbetare som t.ex. nyckelkundssäljare och ekonomipersonal. Utbildningen kräver inga förkunskaper.
Passar i alla brancher och för chefsutbildning inom kommunal och statlig verksamhet.

Utbildningsmål

Att förstå ”affären” runt det egna arbetet och hur var och en i sitt eget arbete är med och påverkar resultatet varje arbetsdag.
Att förstå den affärsekonomiska verklighet som företaget arbetar i.

Tidsåtgång

Spelet tar 5-6 timmar. Med förankringen till den egna verksamheten blir det en heldag.

Spela i egen regi eller anlita konsult

Välj mellan att driva spelet i egen regi eller att anlita en konsult som seminarieledare. En utförlig handledning för spelledare ingår. Vi har kunniga konsulter som vi kan rekommendera.