Kick Off eller Konferens

Ett företagsspel kan användas som ett kul, avvikande, engagerande, teambildande inslag till Kick Offer eller en konferens.
Samtidigt ger det en grundläggande kunskaper i affärsekonomi. Det skapar förståelse för företagets ekonomiska villkor, strategier och beslut, inte minst när förändringar ska genomföra.

Ett avvikande, roligt och engagerande inslag i konferensen. Teambuilding särskilt för att förbättra personliga kontakterna mellan olika avdelningar
Förstärkt affärstänkande genom hela organisationen. Allmän affärsekonomi som alla medarbetare kan ta till sig

Alla kan vara med och ha kul

Företagsspelen kräver inga förkunskaper. Fungerar lika bra för alla verksamheter. Man spelar i grupper på 3-4 deltagare. Grupperna sitter som i en restaurang i samma rum och tävlar mot varandra. Vi har genomfört det för uppåt 100 personer samtidigt, ca 25 grupper spelande grupper.

Ta vara på tiden. 

Spelet tar 3,5 tim. Det går utmärkt att lägga det på sen eftermiddag in på kvällen. Det ersätter andra kvällsaktiviteter som choklad- eller Wiskeyprovning. Planera t ex in företagsspelet kl 16.00 till 21.00. En enkel förtäring efter två spelomgångar ca kl 18 00. Avsluta med supé kl 21.00

Affärsspelet Glassfabriken

Spelet ger helhetsbilden med de affärsekonomiska sambanden. Deltagarna bildar ledningsgrupper som tävlar mot varandra om att göra bäst affärer. Affärsekonomi på det mest handgripliga sättet. De får själva räkna fram hur affärshändelser och beslut återspeglas i en resultatrapport.

Tänk Lean spelet eller Effektivitetsspelet

Om konferensen i övrigt ägnas åt verksamhetsutveckling, planering och hur man arbeter ihop blir spelen en inspirationskälla för ny ideer och infallsvinklar. Tänk Lean för atbete med lean eller Effektivitetsspelet med fokus på arbetstimmen. Spelen engarerar och har en förmåga att bryta låsningar och öppna möjligheter i hur man kan arbetar ihop