Exempel från utbildningar och seminarier med våra spel

På denna sida har visamlat omdömen från utbildningar och seminarier med våra spel. En del har genomförts av konsulter från oss andra har genomförsts i egen regi. ICA skolan och SILF är exempel påutbildningsföretag som använder våra spel i sina utbildningar.

Bygma
Affärsekonomi i praktiken med 90 chefer

90 chefer inom Bygma samlade för att sjösätta nya strategier. Uppmjukning med alla 90 som spelade och tävlade om att göra bäst affärer med Glasscompagniet. Det lade grunden för att analyser och sätta mål i ekonomiska termer för den egna verksamheten. En rejäl duvning i praktisk affärsekonomi.

Mikael Åkesson från Pareto 80/20 ledde seminariet med hjälp av 5 coacher från företaget.

Klicka för mer info om Pareto 80/20..
Läs mer om ICA-skolan och butiksledarutbildningen 

ICA – skolan väljer Glassfabriken

ICA – skolan använder Glassfabriken för grundläggande affärsekonomi i sina butiksledarutbildningar. “Spelet ger bra insikter i affärsekonomins grundläggande samband och visar verkligen hur affärsbeslut direkt påverkar resultatet. Med enkla kalkyler får deltagarna handfasta ekonomikunskaper som hjälper dem att utvecklas i sitt arbete” konstaterar Sofia Borsiö.

Läs mer om ICA-skolan och butiksledarutbildningen

Länsförsäkringar
Tidsspelet med 70 chefer

Länsförsäkringar AB samlade sina chefer till en omgång med affärsspelet Tidsspelet. Genom att sätta ihop grupperna med deltagare från olika enheter skapades många nya kontakter i verksamheten. Att spela och fatta beslut tillsammans är ett bra sätt att lära känna varandra konstaterade man allmänt.

VISMA
300 medarbetare spelade Glassfabriken

Visma skickade sammanlagt 300 medarbetare i två omgångar på utbildning med Glassfabriken. Vi utbildade 20 chefer till coacher som sedan genomförde utbildningen i egen regi

HIAK Hedemora
Experter på ljuddämpning spelar företagsspel

HIAK i Hedemora är experter på ljuddämpning. ”Skolningen med Glassfabriken var bra och har gett avtryck i vår mentala resa från ett tillverkande traditionellt verkstadsföretag mot ett mer kundtillvänt och extrovert engineeringbolag där vi alla får insikt i spelreglerna för ett lyckosamt företagande” sammanfattar VD Niklas Jonsson VD sitt omdöme.

Seminariet genomfördes av vår partner Bengt Wik.

För mer information av Bengt klicka här

Sandvik

Ice Cream Company
Först ut var Sandvik som valde att låta sin internationella säljkår starta en fem dagars konferens med en heldag företagsspel.  På säljares vis kastade man sig över utmaningen och drev Glassaffären till nya extrema höjder begreppen operating profit,  cash-flow,  pay-back, market survey,  gross  margin, contribution & balance Sheet, flög genom rummet varför sig och i nya spännande kombinationer. 
Uppfattningar……
 ”en väl använd dag som gav oss en tydlig bild av helheten och vår roll”  
 ”att driva affärer i spelets form med kollegor är, utvecklande och lustfyllt”.
”ekonomiutbildning har närmat sig upplevelseindustrin, begåvat upplägg”

Spelledare var Bengt Wik från Wik&co

www.wikco.se

Dina Försäkringar
100 spelade Tänk Lean.
Drygt 100 medarbetare på Dina Försäkringar i Stockholm spelade Tänk Lean spelet samtidigt som ett led i den långsiktigt utvecklingen av verksamheten. I samma jättesal hölls 6 paralella seminarier med Tänk Lean spelet. 4 personer per bord tävlade som grupp mot de andra borden i seminariet.

“Vilken härlig upplevelse det blev av spelet, så lyckat. En av våra besiktningsmän – som brukar vara en mera skeptisk yrkesgrupp – sa att han var helt förvånad över att han spelat spel i tre timmar utan att tänka på tiden och det var roligt.
Ett riktigt bra betyg.” kommenterade VD Gunilla Svensson
Klicka och läs om Dina Försäkringar

Carlfors bruk
Affärsekonomi för chefer och styrelse
Affärsekonomi ska vara ett managementhjälpmedel för att styra, kontrollera och utveckla verksamheten.

Carlforsbruk valde ett endagsseminarium med Glasscompagniet för bolagsstyrelsen, ledningsgruppen och ett antal nyckelpersoner. Styrelsen och cheferna fick en heldag att prata business och lära känna varandra lite bättre

Nässjö Affärsverk AB
Utveckla relationerna i gruppen

Företagsspelet ”Glassfabriken” gav oss möjlighet att öva på grundläggande ekonomiska samband samtidigt som vi fick tävla lite mot varandra och därigenom utveckla relationerna i gruppen.
Patrik Cantby VD Nässjö Affärsverk AB

Sibyllakedjan
210 företagare spelar Glassfabriken


Företagare med Sibyllakök på konferens i Stenungssund spelade Glassfabriken och talade business en hel eftermiddag, “Det blev väldigt uppskattat bland deltagarna. Med hjälp av tiotalet coacher fungerade det utmärkt med 210 delatagare i tremannagrupper.” Säger Sibyllas VD Joacim Carlsson

Klicka och läs mer om Sibylla

Ale El
Spänning på med spel

Ale El har en tydlig vision och valde företagsspelet Glassfabriken som verktyg för att komma vidare. Personalen bjöds på en resa i spelets affärsmiljö med kopplingar till egen affärslogik.

Därefter var det företagsledningen och styrelsens tur och då med Glasscompagniet som plattform för dialog kring egen affär och framtida utmaningar.
Nyttigt och roligt sätt att samlas kring vad som är viktigt, på alla nivåer.
Spelledare var Bengt Wik från Wik&Co AB

Klicka till Bengt Wiks hemsida

Wiklunds Åkeri
På en tur till ekonomins värld

Wiklunds specialister inom logistik och avfallshantering samlades på Aronsborg för att utveckla affärstänket – verktyget var Glassfabriken.

Efter en utflykt i ekonomins värld under Bengt Wiks ledning tog man sig an uppdraget att driva glassfabriken mot lönsamhet. Strategierna varierade stort vilket också kom att gälla lönsamhetsmålet. Riktigt nyttigt och roligt var det allmänna omdömet.”

Ledare Bengt Wik

Klicka till Bengt Wiks hemsida

Inova
“Tillväxtmotor” med Glasscompagniet

Inovas “Tillväxtmotor” i Värmland
24 nya jobb, 31 miljoner kronor i ökad omsättning och en förbättrad lönsamhet med 5 miljoner kronor. Det är det gemensamma resultatet för 20 små och medelstora företag i Värmland som är del av EU-projektet Tillväxtmotor. Projektet omfattade professionell rådgivning och utbildning med Affärsspelet Glasscompagniet som ett viktigt och uppskattat inslag intygar projektledaren Annette Rhudin på Inova i Värmland.

Läs mer om Tillväxtmotorn

eller klicka till Inova

Heléns Rör
Att förstå hur olika aktiviteter påverkar resultatet

“För att öka förståelsen för olika aktiviteters påverkan på resultatet inom organisationen genomförde vi under en halvdag Glassfabriken för samtliga chefer. Vi fick en intressant och lärorik förmiddag där vi under lättsamma former  fick ett bra utgångsläge att diskutera och prioritera våra aktiviteter på bolaget.
Helena Christensen Isaksson HR Manager Region Northern Europe Benteler Distribution Heléns Rör AB

Butikskonsult
Meningsfullt och riktigt roligt

Butiksinredarna på Butikskonsult blev Glassfabrikörer för en dag och visade sig vara i världsklass också i den rollen.
Meningsfullt och riktigt roligt var en återkommande uppfattning, bland de kreativa deltagarna.
Spelledare var Bengt Wik från wik&co

Klicka och läs om wik & co

Artikel. Spel effektivt pedagogiskt hjälpmedel

Spel är ett effektivt pedagogiskt hjälpmedel i förändringprocesser. I en artikel i tidningen Chef utvecklar forskaren Ola Janson sina forskningsresultat om varför spelformen är så effektivt både i förändringsprocessser och i lärandet. Han konstaterar att “gamification kan öka förmågan till inlärning med 40%.”

IST
som vill ge lärarna mer tid att vara lärare

Direkt på det nya året samlade “IST It for Education” produktledningen till ett endagsseminarium i Affärsekonomi med Glasscompagniet. Mycket diskussioner om affärsutveckling, lönsam produktutveckling, ekonomisk verksamhetskontroll mm. “Vi är mycket nöjda och kommer definitivt ha nytta av allt vi lärde oss” säger Torbjörn Karlsson, chef för produktledningen.

IST säljer flexibla och gränslösa IT-lösningar för hela skolgången – från förskola till universitet. Det ger ett sammanhållet och användarvänligt processtöd. Det ska effektivisera administrationen, underlätta kommunikationen och skapa nya möjligheter i lärandet och inte minst ge lärarna mer tid för barnen och eleverna.

Läs mer om IST http://www.ist.com

Upplands Väsby Välfärd
Pay Back 6 månader för seminarium i Affärsekonomi


Ett endagsseminarium med 40 chefer i Upplands Väsby Välfärd. Två grupper valde att räkna Pay Back på kompetensutveckling med dagens seminarium i affärsekonomi. Bara arbetstidskostnaden för 40 personer blev en försvarlig investeringskostnad. Värdet bedömde grupperna i effektivare beslut. Deras uppskattning av detta i Pay Back kalkylen blev 2-6 månader. En bra illustration på att kalkyler i personalekonomi ofta visar att personalsatsningar är lönsammare än man tror när man bara ser på kostnaden.

Välfärd är kommunens utförarorganistaion inom skola, kultur och omsorg. Förmiddagen spelades Glasscompagniet och eftermiddagen ägnades åt personalekonomiska kalkyler

Maila om du vill ha Kompendiet om Personalekomomiska kalkyler.

Mailadress ulric@aspegren-ide.se

Glassfabriken helt rätt på Rivieran

IT företaget AdHoc tog med sig Glassfabriken på sin utbildningsresa till Nice. “Där spelade vi Glassfabriken (med glasspaus vid stranden såklart). Det var mycket lyckat och jag tror alla medarbetarna tyckte att det var ett trevligt inslag” försäkrar Jennie Berg. AdHoc är IT-konsulter som förstår företagande.

Läs mer om Ad Hoc. Klicka här

Arbetsledar- och chefsutbildning med affärsekonomi

En dag i IUCs arbetsledar- och gruppchefsutbilning har avsats för Affärsekonomi med Glasscompagniet. “När vi talat med våra kunder har de efterfrågat en grundläggande kurs i affärsekonomi” konstaterar Hans Beck på IUC Öst i Finnspång. “Kunskap i affärsekonomi stärker dem generellt i sin yrkesroll” Tillägger Hans. IUC arbetar nära med industrin i Östergötland och Södermanland.

Personalkalkyler stärker HR funktionen

Personalkalkyler visar den ekonomiska lönsamheten i personalsatsningar. Att kunna redovisa lönsamheten i ekonomiska siffror stärker HR funktionen. Ofta visar kalkylerna satsningar är avsevärt lönsammare än man trott från början. Det kan ge tunga argument för offensiva personalsatsningar.

HR chefer som kan göra personalkalkyler och tala affärsekonomi med lönsamhet och produktivitet stärker också sin egen ställning i företaget.

Maila Mailadress ulric@aspegren-ide.se om du intresserad av personalekonomiska kalkyler