Tänk LEAN spelet

LEAN för kunskaps- och tjänsteföretag

Tänk LEAN spelet handlar mycket om arbetstiden och samarbetet i gruppen. Att diskutera hur den egna arbetstiden används är oftast känsligt. Men i spelets form blir det en spännande och engagerande tävling. Mentala spärrar bryts, nya tankar, idéer och insikter väcks i spelet.
Arbetar ni med Lean? Då är detta spel det ni behöver för att få med hela personalen i leanarbetet. De centrala punkterna i ert leanarbete kan ni introducera redan i spelföretaget.

Så här fungerar spelet

Deltagarna bildar ledningsgrupper på 3-4 personer, som ska driva och utveckla verksamheten. Här får de ta ställning till en rad affärsbeslut om priser, offerter och planering mm. Spelföretaget är en typisk tjänsteverksamhet. Det viktigaste är att på bästa sätt utveckla och ta vara på personalresurserna. En central faktor för framgång i denna verksamhet är hur man använder arbetstiden. Ledningsgrupperna tävlar mot varandra. Bästa vinst vinner

Efter spelet

Spelet ger idéer, erfarenheter och nya infallsvinklar. Låt detta bli utgångspunkten för efterföljande diskussioner där deltagarna får ta sig an det egna arbetet.

Låna ett spel för påseende

Ring 0733 34 30 28 till Ulric Müllern-Aspegren eller maila till Ulric Müllern-Aspegren om du vill få hem ett spel gratis för påseende.

 

 

Målgrupper

Alla medarbetare och mellanchefer. Utbildningen kräver inga förkunskaper. Passar alla branscher likaväl som offentlig verksamhet.

Tidsåtgång

Ett spelseminarium med Tänk Lean spelet tar 3-4 timmar. Därtill kommer arbete med den egna verksamheten. Det finns förslag i handledningen hur det kan läggas upp.

 

Spela i egen regi eller anlita konsult

Välj mellan att driva spelet i egen regi eller att anlita en konsult som seminarieledare. En utförlig handledning för spelledare ingår. Vi har kunniga konsulter vi kan rekommendera.

Läs mer om spelpedagogiken bakom spelen