Om oss

Vår affärsidé är att utveckla och marknadsföra affärsspel för verksamhetsutveckling och utbildning. Vi erbjuder ett antal olika tärningsbaserade manuella affärsspel.
Vår filosofi är att medvetandegöra de olika ekonoiska sambanden  och resultatets betydelse  för verksamheten. Vi har utbildat över 15000 personer sedan vi startade hösten 1990.

Vi utbildar genom utbildningsföretag, konsultföretag inom organisation och management samt i egen regi ute hos kund.

Vi samarbetar med ett antal partners. De arbetar alla på olika sätt men har det gemensamt att de i sina uppdrag använder våra spel.

Det är också många företag som köpt spel av oss direkt för att genomföra utbildningar, Kick Offer mm i egen regi eller med seminarieleding som vi arrangerat.

Vill du bli partner?
Vill du också bli partner och använda vår spel i din verksamhet?
Kontakta Ulric Müllern-Aspegren mobil/sms 0733 343028 eller mail