Företagsspel

Våra företagsspel erbjuder tävling, spänning och eftertanke. Det tvingar alla deltagare att ta ställning och engagera sig i frågorna som kommer upp. I spelets stiliserade värld får man helhetssynen och ser de grundläggande sambanden. Ämnen som upplevts svåra och oengagerade kan plötsligt bli spännande och intressanta när man känner att man behärskar helheten.
Affärsekonomi handlar om att styra, planera, utveckla och följa upp verksamhet i ekonomiska termer. Våra affärsspel passar i alla verksamheter, företag i alla branscher, kommun och stat. Klicka på ikonerna nedan för att komma till respektive spel.

Vi utbildar genom

utbildningsföretag, konsultföretag inom organisation och management samt i egen regi ute hos kund. Vi har utbildat över 15 000 sedan vi startade.Läs mer om våra samarbetspartner. Läs mer vad våra kunder sagt

Vår pedagogik är enkel. 

Inled med spelet som ger generella kunskaper, strukturer och samband. Därefter: Förankra de nya kunskaperna i deltagarnas dagliga verklighet med workshop, kalkyler och andra tillämpningsövningar.

Utbildningen tar som regel en dag

fördelat 50/50 mellan spelet och tillämpningsövningarna. Tidsspelet tar enoch en halv dag.

Utbildningarna Glassfabriken och Effektivitetsspelet

riktar sig framför allt till medarbetarna. Utbildningen Glassfabriken finns också på engelska.

Utbildningen Glasscompagniet

finns också  på engelska riktar sig mot alla som behöver kunna tolka resultat- och balans-rapporter och är ett bra läromedel i traineeutbildningar.

Affärsekonomin för högskolor och universitet

Glasscompagniet passar lika bra för studenter vid högskkolor och universitet som för chefer i näringslivet som inte är ekonomer. Studenter vid yrkeshögskolorna kommer i hög utsträckning att starta och driva företag någon gång under yrkeslivet. De har behov av att lära sig handgriplig affärsekonomi.

Personal-ekonomiska kalkyler

är ett internetbaserat hjälp-medel för att lära sig personalekonomi.

Affärsspel för gymnasieutbildningar

Utbildningsmaterialet är inriktat på affärsekonomi. Hur man styr, kalkylerar, utvärderar företagets verskamhet med hjälp av affärsekonomin. Det har alla nytta av att kunna.  

GlassKiosken 

Nytt spel elller snarare gamla Glasskiosken från 90-talet som återuppstått i ny omarbetad form. Första introduktion till affärsekonomin. Handlar om att driva en enskild firma.
Tillhandahålls av Svenskt Näringsliv.

Vi har även utvecklat

internetbaserade spel för att utbilda inom miljö, kundval kvalitetssäkring och friskvård.