Glassfabriken

Spelet Glassfabriken handlar om  hur man styr och kontrollerar en verksamhet  med ekonomiska beslut och ekonomisk uppföljning. Det ökar förståelsen för företagets ekonomiska mål genom att alla får en gemensam affärsekonomisk grundsyn. Alla får insikten hur de själva är med och påverkar resultatet i sitt eget arbete. Kunskapen om affärsekonomi  skapar delaktighet  i de ekonomiska  villkoren  för verksamheten. Det skapar förståelse för strategier och beslut inte minst när förändringar ska genomföras. Glassfabriken finns även på engelska

Så här fungerar spelet

Deltagarna bildar ledningsgrupper på 3-4 personer, som ska
driva och utveckla spelbolaget Glassfabriken. Här får de ta
ställning till en rad affärsbeslut, alltifrån marknadsföring,
prissättning och reklamsatsningar till beslut om investeringar och produktion. Ledningsgrupperna tävlar mot varandra. Bästa vinst vinner

Var och en gör de ekonomiska beräkningarna

Besluten är gemensamma.  Men i sitt eget spelhäfte ska alla själva räkna ut gruppens resultatrapport. Där ska de beräkna marginaler och täckningsbidrag, Pay Back och lönsamhetskalkyler. Man lär sig handgripligen förstå resultatrapporter, kalkyler och nyckeltal.

Målgrupper

Alla medarbetare och mellanchefer. Utbildningen kräver inga förkunskaper. Passar alla branscher likaväl som offentlig verksamhet.

Utbildningsmål

Att förstå “affären” runt det egna arbetet och hur var och en i sitt eget arbete är med och påverkar resultatet varje arbetsdag.
Att förstå den affärsekonomiska verklighet som företaget arbetar i.

Tidsåtgång

Ett spelseminarium med Glassfabriken tar 3-4 timmar.

Låna ett spel för påseende

Ring 0733 34 30 28 till Ulric Müllern-Aspegren eller
by email to Ulric Müllern-Aspegren
om du vill få hem ett spel gratis för påseende.

Pris för Spelet Glassfabriken

Alla har sitt eget spelhäfte som samtidig är ett arbetshäfte med ekonomiska samband, kalkyler och beräkningar.
Priset är 550 kr exkl. moms per spelhäfte och deltagare.

Spela i egen regi eller anlita konsult

Välj mellan att driva spelet i egen regi eller att anlita en konsult som seminarieledare. En utförlig handledning för spelledare ingår. Vi har konsulter vi kan rekommendera.