Spelet Glassfabriken
Att förstå företagets ekonomiska verklighet.

Att spela Glassfabriken ökar förståelsen för företagets ekonomiska mål och innebär att alla ges en gemensam affärsekonomisk grundsyn och alla får insikten hur de själva är med och påverkar resultatet i sitt eget arbete.

Kunskapen om affärsekonomi  skapar delaktighet  i de ekonomiska  villkoren  för verksamheten. Det skapar förståelse för strategier och beslut inte minst när förändringar ska genomföras.

Glassfabriken finns även på engelska. Läs mer via länken

Så här fungerar spelet

Deltagarna bildar ledningsgrupper på 3-4 personer, som ska driva och utveckla spelbolaget Glassfabriken. Här får de ta ställning till en rad affärsbeslut, alltifrån marknadsföring,
prissättning och reklamsatsningar till beslut om investeringar och produktion. Ledningsgrupperna tävlar mot varandra. Bästa vinst vinner

Var och en gör de ekonomiska beräkningarna

Besluten är gemensamma.  Men i sitt eget spelhäfte ska alla själva räkna ut gruppens resultatrapport. Där ska de beräkna marginaler och täckningsbidrag, Pay Back och lönsamhets-kalkyler. Man lär sig handgripligen förstå resultatrapporter, kalkyler och nyckeltal.

Pris 550 kr för spelet Glassfabriken

Alla har sitt eget spelhäfte  med ekonnomiska samband  kalkyler och beräkningar. Priset är 550 kr exkl. moms per spelhäfte och deltagare.

 

… eller låna ett spel för påseende innan du köper

Ring 0733 34 30 28 till Ulric Müllern-Aspegren eller maila till Ulric Müllern-Aspegren om du vill få hem ett spel gratis för påseende.

Målgrupper

Alla medarbetare och mellanchefer. Utbildningen kräver inga förkunskaper. Passar alla branscher likaväl som offentlig verksamhet.

Utbildningsmål

Att förstå “affären” runt det egna arbetet och hur var och en i sitt eget arbete är med och påverkar resultatet varje arbetsdag.
Att förstå den affärsekonomiska verklighet som företaget arbetar i.

 

Tidsåtgång

Spelet tar 3-4 timmar.