Effektivitetsspelet

Effektivitetsspelet handlar om att höja effektiviteten genom att arbeta smartare. Deltagarna själva benar ut sin arbetssituation, hittar tidstjuvar och möjligheter att utveckla  arbetsprocessen och samarbetet i gruppen. Spelet ger en bra start och grund för denna verksamhetsutveckling. Det passar bra för att arbeta fram nya arbetsformer efter en omorganisation.


Så fungerar Effektivitetsspelet

Effektivitetsspelet är ett tärningsspel som handlar om arbetstiden. Att diskutera hur den egna arbetstiden används är oftast känsligt. Men i spelets form blir det en spännande och engagerande tävling. Mentala spärrar bryts, nya tankar, ideér och insikter väcks i spellagets diskussioner. Spelet är konstruerat så att arbetstiden ventileras ut en rad olika synvinklar.

Därefter den egna verksamheten

Efter spelet är det dags för gruppen att skärskåda och fundera över sitt eget arbete i ljuset av nya idéer, infallsvinklar och erfarenheter från spelet. Gruppen hittar tidstjuvarna och ser hur de tillsammans kan utveckla sitt arbete.
Denna metod föder en rad förslag om hur arbetet kan utvecklas och effektiviseras. Det är förankrat redan från början eftersom medarbetarna själva tagit fram förslagen. Det ökar produktiviteten och kan samtidigt minska stressen när man är med och styr sin arbetstid.

Pris per deltagare för Effektivitetsspelet

I priset  550 kr exkl. moms per person ingår en gruppuppsättning som omfattar spelplan, pjäser, spelkort, spelhäfte. Rekomenderat antal delatagare i gruppen är 3-4.

Låna ett spel för påseende

Ring 0733 34 30 28 till Ulric Müllern-Aspegren eller maila ulric@aspegren-ide.se om du vill få hem ett spel gratis för påseende.

Målgrupp

Alla medarbetare. Utbildningen kräver inga förkunskaper. Passar alla branscher likaväl som offentlig verksamhet.

Tidsåtgång

Ett spelseminarium med företagsspelet tar 3-4 timmar. Därtill kommer arbete med en egna verksamheten. Det finns förslag i handledningen hur det kan läggas upp.

 

Spela i egen regi eller anlita konsult

Välj mellan att driva spelet i egen regi eller att anlita en konsult som seminarieledare. En utförlig handledning för spelledare ingår. Vi har kunniga konsulter vi kan rekommendera.

Läs mer om spelpedagogiken bakom spelen