Affärsekonomi för chefer – som gör chefer till bättre affärsmän

Affärsspelet Glasscompagniet är suveränt för chefer och nyckelpersoner som inte är ekonomer.
Spelet ger de affärsekonomiska insikterna och kunskaperna de behöver i sitt arbete

Glasscompagniet skapar en djupare förståelse för resultat- och balansräkningen och hur dessa speglar affärsbeslut och händelser. Spelet ger liv och sammanhang åt lönsamhet, likviditet och andra nyckeltal.

Så här fungerar spelet
Deltagarna bildar ledningsgrupper på 3-4 personer som tävlar mot varandra.Teamen tar besluten. Bästa resultat vinner.
Teamen ska driva och utveckla spelbolaget Glasscompagniet. Här får de ta ställning till en rad affärsbeslut, alltifrån marknadsföring,  prissättning och reklamsatsningar till beslut om investeringar och finansiering.

Teamen tar alla beslut gemensamt efter genomgripande analyser och diskussion. Var och en gör de ekonomiska beräkningarna
Besluten är gemensamma.
Men i sitt eget spelhäfte ska alla räkna fram gruppens resultaträkning och balansräkning. Där ska de beräkna marginaler, göra Pay Back och lönsamhetskalkyler. De ska beräkna soliditet, likviditet och kassaflöde mm.  Det är så man handgripligen lär sig att tolka månadens resultatrapporter, nyckeltal, resultat och balansräkning och affärskalkylering.

När spelet är klart tas den egna årsredovisningen fram och  erfarenheterna  och kunskaperna från spelet används för att tolka årsredovisningen.
I den efterföjande delen ingår också att  lära sig att använda företagets ekonomiska rapporter och analyser för att utvecklas i sitt eget arbete.

Ett seminarium med affärsspelet Glasscompagniet tar 6-7 timmar.

Glasscompagniet är teambildande, uppskattat och mest av allt ett effektiv pedagogiskt redskap.

  • Spelet ger en helhetssyn och struktur i affärsekonomin.
  • Deltagarna får tillämpa sina nya kunskaper direkt i praktiken – i spelet 
  • Deltagarna får jämföra den egna strategin och besluten i konkurrens med de andra lagen. Det ger bredd och fördjupade insikter 
  • Spelet skapar gruppdynamik som inspirerar till lärande. 
  • Det handlar om att söka och tillämpa nya kunskaper. Att inte passivt matas med kunskap