Glassfabriken

Affärsekonomi för alla medarbetare

För Kick Offer, personalutbildningar mm


 

Alla är med och påverkar lönsamheten
Alla ska förstå att de är med och påverkar intäkter, kostnader och företagets resultat varje dag i sitt eget arbete.

Affärsekonomi i spelet Glassfabriken
Glassfabriken handlar om affärsekonomi, hur man styr och kontrollerar en verksamhet med ekonomiska beslut och ekonomisk uppföljning.

Det förstärker förståelsen för företagets ekonomiska mål genom att alla får en gemensam affärsekonomisk grundsyn.

Så här fungerar spelet

Ledninggruppen tar besluten
Deltagarna bildar ledningsgrupper, på 3-4 personer, som ska driva och utveckla spelbolaget Glassfabriken. Här får de ta ställning till en rad affärsbeslut, alltifrån marknadsföring,  prissättning och reklamsatsningar till beslut om investeringar och produktion. Ledningsgrupperna tävlar mot varandra.
Bästa vinst vinner

Gruppen tar alla beslut gemensamt efter genomgripande analyser och diskussion. De tränas handgripligt i affärskalkyler som Pay Back, lönsamhets- och resultatkalkylering liksom att tolka och arbeta med resultatrapporten, nyckeltal och marginaler mm.

Var och en gör de ekonomiska beräkningarna
Besluten är gemensamma.  Men i sitt eget spelhäfte ska alla själva räkna ut gruppens resultatrapport. Där ska de beräkna marginaler och täckningsbidrag, Pay Back och lönsamhetskalkyler. Det är på detta sätt man handgripligen lär sig förstå resultatrapporter och nyckeltal

Spelet Glassfabriken
på 3 - 4 tim

Räkna med 3 - 4 tim för spelet från inledning till avslutning.

Inga förkunskaper
Alla klarar Glassfabriken

Det krävs inga speciella förkunskaper för att lära sig affärsekonomi med spelet Glassfabriken.

 

 
Låna ett spel ?
Ring 0733 34 30 28 till Ulric eller maila ulric@aspegren-ide.se om du vill få hem ett spel gratis för påseende

Köp till vårens pris
550 kr / person

Priset för spelet Glassfabriken är 550 kr + moms/person som deltar.
Man spelar i grupper om 3-4 personer men alla ska ha sitt eget spelhäfte.

Ice Cream Shop
Glassfabriken in english

This business game is a English edition of "Glassfabriken".
The currency has changed to Euro. Otherwise it is the same game as the latest edition of Glassfabriken.

 

Överlägset effektiv pedagogik
Affärsspel är teambildande, uppskattat och mest av allt effektiv pedagogik
Spelet ger en helhetssyn och struktur i affärsekonomin.
Deltagarna får tillämpa sina nya kunskaper direkt i praktiken - i spelet
Deltagarna får jämföra den egna strategin och besluten i konkurrens med de andra lagen. Det ger bredd och fördjupade insikter
Spelet skapar gruppdynamik som inspirerar till lärande.
Det handlar om att söka och tillämpa nya kunskaper. Att inte passivt matas med kunskap.

 

 

 

 

Aspegren Ide, Ekholmsvägen 61, Saltsjöbaden, Kontakt ulric@aspegren-ide.se, tel 0733 34 30 28

 

webmaster